Se stor bild - Klicka på bilden

Fakta och utbildning

Äldre i Japan
Studerande i svenska vid Osaka universitet 2018
Äldre i Japan är en samling intervjuer som studerande i svenska
vid Osaka universitet gjorde med sina släktingar våren 2018.
Läs häftet här!